Algemene informatie huisartsenpraktijk

Algemene informatie huisartsenpraktijk

 • Waarnemende huisartsen: vanaf week 3 in januari is Quila Schlundt Bodien als vaste waarnemer aan onze praktijk verbonden. U kunt via onze assistente een afspraak bij haar inplannen.
  .
 • Corona en (booster) vaccin: actuele informatie vindt u op website van het RIVM of lees de Q&A van GGD GHOR Nederland of op Boostervaccinatie | Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl coronavaccinatie.nl en www.thuisarts.nl en www.ggdzl.nl
  .
 • Geen verklaring Medische Mondkapjes: het is weer verplicht om in publieke binnenruimtes een mondkapje te dragen. De overheid heeft daarbij aangegeven dat er een uitzondering wordt gemaakt voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. Naar aanleiding van deze berichtgeving wordt er veel gebeld met de vraag voor een verklaring voor het niet hoeven dragen van een mondkapje om medische redenen. Onze praktijk geeft echter géén medische verklaring af aan hun eigen patiënten. Hierbij volgen wij de landelijke adviezen en regelgeving van de KNMG (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) en de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging) zie ook:  https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/geneeskundige-verklaring…
  .
 • Praktijkbezoek: Voor uw en onze gezondheid willen wij u vragen om niet naar de praktijk te komen zonder eerst telefonisch of per mail contact met ons op te nemen. Tevens hebben wij de volgende maatregelen in de praktijk genomen:
   1. Heeft u een afspraak in de praktijk? Kom dan alleen! Als het echt niet anders kan is er maximaal één begeleider welkom.
   2. Alle patiënten, hun eventuele begeleider en andere bezoekers wordt dringend verzocht een mond-neusmasker te dragen. Wij vragen u zelf zorg te dragen voor een (niet medisch) mond-neusmasker.
   3. Wij verzoeken u bij binnenkomst in de praktijk uw handen te desinfecteren.
   4. De assistente zal u aan de telefoon meer vragen stellen dan vóór de corona epidemie. Dit doet ze om een goede inschatting te kunnen maken van uw klachten. Ze zal u daarna telefonisch advies geven, met de huisarts overleggen of een afspraak op het spreekuur inplannen.
   5. De assistentes, POH en huisartsen waar u direct contact mee heeft, hebben een mondkapje op voor uw en hun eigen veiligheid.
   6. Als u een afspraak heeft op het spreekuur maar toch klachten krijgt die lijken op Corona (zoals benauwdheid, koorts, hoesten) neem dan zo snel mogelijk contact op met de assistente. Mocht de huisarts u toch in de praktijk willen zien, dan zal dit tijdens een apart spreekuur plaatsvinden.
   7. In de praktijk hebben we zitplaatsen in de wachtkamer aangeduid zodat iedereen op een veilige afstand van elkaar kan zitten.
    .
 • Uw adresgegevens: De assistentes zijn gestart met het controleren van patiënt gegevens. We worden vaak geconfronteerd met gegevens die ontbreken of niet meer kloppen (telefoonnummers, wie moet in geval van spoed gebeld worden, emailadressen etc). In de wachtkamer liggen deze formulieren waarop u uw gegevens kunt aanvullen of wijzigen.
  .
 • Parkeerplaatsen : Om problemen te voorkomen vragen wij u dringend om alléén de 6 gereserveerde parkeerplaatsen (aan de rechterzijde van de parkeerplaats) voor de huisartsenpraktijk te gebruiken. S.v.p. niet uw auto te parkeren bij de bordjes “Bewoners”, “Huisarts” en “Onderhoudsdienst”.
  .
 • Uitloop: Zoals u als patiënt wellicht al heeft gelezen en heeft gemerkt is de zorgvraag in Nederland steeds groter aan het worden. Helaas is dit in onze praktijk ook te merken. Wij realiseren ons dat dit heel vervelend is en proberen uitloop zoveel mogelijk te beperken. Graag leggen wij u uit wat de reden van uitloop is en wat u er eventueel zelf aan kunt doen.
  Patiënt heeft meer tijd nodig dan gepland
  .
 • Spoedgevallen
  Spoedgevallen hebben te allen tijden voorrang!
  .
 • Toenemende vraag naar hulp
  U kunt ons helpen door aan de assistente aan te geven waarvoor u een afspraak wilt inplannen met de huisarts. Onze assistentes zijn allemaal bevoegd en bekwaam en worden voortdurend geschoold om de noodzaak van de hulpvraag te kunnen bepalen en om vervolgens het  juiste tijdstip en bij de juiste hulpverlener een afspraak te plannen voor u. Ook zij hebben een geheimhoudingsplicht!
  .
  Om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden willen we u attenderen op de website thuisarts.nl Hier leest u wat u zelf kunt doen alvorens u de praktijk belt.
  .
  Uiteraard bent u niet verplicht om te vertellen wat u precies wilt bespreken met de huisarts of andere hulpverlener. Het is dan wel raadzaam om een algemene beschrijving van uw klacht(en) te geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de tijdsplanning.


Translate »
Call Now Button