Praktijkinformatie

Algemene informatie

Huisartsenpraktijk SilverStaete is sinds 1 oktober 2010 gevestigd in de Sittardse wijk Hoogveld. Onze praktijk is centraal in de wijl gevestigd in gezondheidscentrum SilverStaete. In deze praktijk zijn huisarts C.P.M. Jansen, zijn vaste waarnemend huisartsen, de assistentes en praktijkondersteuners werkzaam. Voor meer informatie over ons team verwijzen we u naar de medewerkerspagina op deze website.
.
We beschikken over een modern uitgeruste, ruim opgezette praktijk, die aan alle eisen van de tegenwoordige tijd voldoet. Onze praktijk is HaZo24 gecertificeerd, een keurmerk voor het leveren van deskundige zorg met oog voor kwaliteit, innovatie en doelmatige zorg.
.
De praktijk bevindt zich op de begane grond van het gezondheidscentrum in een afgescheiden gedeelte. We zijn makkelijk te bereiken en rollator- en rolstoelvriendelijk. U kunt gratis parkeren op het parkeerterrein rechts naast onze praktijk. Hier zijn 6 gereserveerde plaatsen beschikbaar om uw auto op te parkeren. We verzoeken u vriendelijk niet uw auto te parkeren bij de bordjes “Bewoners”, “Huisarts” en “Onderhoudsdienst”, om problemen te voorkomen. Behalve de huisartsen zijn in het gezondheidscentrum anderen zorgverleners werkzaam zoals een logopedist, psycholoog, diëtist, en ergotherapeuten. Verder vindt u een uitgiftebalie van de apotheek Limbrichterveld in onze praktijk.
.
Wij hopen dat u alle informatie op de website kunt vinden maar mocht u nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met onze praktijk. Wij staan u graag te woord.

Spreekuren

Wij zijn bereikbaar op alle werkdagen van 08:00 tot 12:00 uur en van 14:30 tot 17:00 uur via nummer 046 400 81 80.
Voor spoed zijn we de hele dag bereikbaar via  046-400 81 80, keuze 1

Afspraak maken

Wanneer u een bezoek aan de dokter of praktijkondersteuner wilt brengen, dient u telefonisch een afspraak maken (046 – 400 81 80). De doktersassistente zal u vragen om meer informatie om uw hulpvraag te verhelderen en zal soms zelf advies kunnen geven. Ook bestaat de mogelijkheid om online en afspraak te maken via de Webapp. (Tijdelijk is deze mogelijkheid echter uitgezet vanwege de Coronamaatregelen)

Afspraak doktersassistente

Ook voor een afspraak met de doktersassistente dient u telefonisch of via de Webapp een afspraak te maken. Via de assistente maakt u afspraken en om een goede inschatting te maken kan zij naar de reden van uw bezoek vragen. De doktersassistente heeft net als de huisarts een beroepsgeheim. Ook voor veel vragen en adviezen kunt u bij haar terecht.
.
Onze doktersassistentes zijn geschoold in het uitvoeren van verschillende onderzoeken en medische handelingen, waarbij de uitslagen altijd door de huisarts zelf worden beoordeeld. Voor onderstaande onderzoeken kunt u een afspraak maken met één van onze doktersassistente, via telefoonnummer: 046 400 81 80.
.

   • Aanstippen van wratten
   • Allergietesten
   • Bloeddruk meten
   • Bloedprikken
   • Doppleronderzoek van uw vaten
   • Geheugentest (MMSE)
   • Gehooronderzoek
   • Hartfilmpje (ECG) maken
   • Longfunctietest
   • Uitspuiten van uw oren
   • Uitstrijkje, meer info
   • Urinecontrole, meer info
   • Suiker- en Hb-controle
   • Verdoven en assisteren bij ingreepjes
   • Verwijderen van hechtingen
   • Wondverzorging
   • Zetten van injecties

Telefonisch spreekuur

Voor korte vragen aan uw huisarts of voor het bespreken van de uitslag van een onderzoek kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur. Wilt u hier gebruik van maken dan kunt u dit vóór 11:00 uur doorgeven aan één van onze doktersassistentes via telefoonnummer 046 – 400 81 80. U wordt dan tussen 11:00 en 12:30 uur teruggebeld door uw huisarts.

Huisbezoek

Patiënten die om medische redenen niet naar de praktijk toe kunnen komen, komen in aanmerking voor een huisbezoek. Een huisbezoek dient u vóór 10:00 uur aan te vragen via telefoonnummer 046 – 400 81 80, uw huisarts zal u dan tussen 12:00 en 14:30 uur bezoeken.
De doktersassistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Verhinderd voor afspraak

Als u de afspraak niet kunt nakomen, dient u ons dit zo snel mogelijk te laten weten, uiterlijk 24 uur voor de afspraak. Niet nagekomen afspraken kunnen in rekening worden gebracht.

Praktische informatie

Inschrijven als nieuwe patiënt

Het kan zijn dat inschrijving tijdelijk niet mogelijk is vanwege drukte in de praktijk. Informeer daarom altijd eerst even bij onze assistente, die tevens een afspraak maakt voor een kennismakingsgesprek: Telefoon nr.  046-4008180.
Download het inschrijfformulier hier beneden.
.
Let op, inschrijving via onze website, dient eerst nog bevestigd te worden met behulp van een kennismakingsgesprek.

Uitstrijkje

Nederland kent een landelijk bevolkingsonderzoek gericht op vroege opsporing van baarmoederhalskanker. Alle vrouwen vanaf 30 tot 60 jaar worden in dit kader elke vijf jaar uitgenodigd voor een uitstrijkje. Een uitstrijkje is een onderzoeksmethode waarbij de arts(assistent) cellen afstrijkt van het overgangsgebied tussen baarmoederhals en baarmoedermond. Meestal is een uitstrijkje de enige aanwijzing dat er sprake is van een voorstadium van baarmoederhalskanker (premaligne afwijking). Het uitstrijkje heeft een signalerende functie.
Zie voor meer info: https://www.thuisarts.nl/uitstrijkje-baarmoederhals
.
Drie tot vijf weken nadat het uitstrijkje is gemaakt, krijgt u thuis een brief met de uitslag van het onderzoek.
Meestal is het uitstrijkje in orde en zijn de baarmoederhalscellen normaal.
Het uitstrijkje hoeft dan pas na vijf jaar te worden herhaald.
Als er afwijkingen zijn gevonden, dan wordt u eerst door de huisartsenpraktijk gebeld.

Urineonderzoek

Wanneer u uw urine wilt laten nakijken dan kunt u deze, bij voorkeur de eerste urine van de ochtend, de hele dag bij de assistentes aan de balie afgeven. Indien u de urine niet binnen een tijdsbestek van 30 minuten kunt brengen dan dient deze gekoeld bewaard te blijven. Doe er een briefje bij met daarop vermeld uw naam, geboortedatum en eventueel wat uw klachten zijn.

WebApp

Voor veel praktische zaken kunt u gebruik maken van de webapp (patiëntenportaal). Hiermee kunt u digitaal:

   • Zelf een afspraak maken bij uw huisarts. (Tijdelijk hebben we deze mogelijkheid echter uitgezet vanwege de Coronamaatregelen.)
   • Een E-consult aanvragen (vraag stellen via email consult), dit geldt niet voor speod
   • Uw medicatie herhalen (alleen chronische medicatie)
   • Uitslagen van bloed bekijken
   • Uw dossier inzien

.
We verzoeken u geen medische verzoeken en privacy gevoelige informatie via ons mailadres te sturen. Deze verzoeken kunnen alleen telefonisch of via de web-app
.
Voor een uitgebreide uitleg over het gebruik van de webapp (patiëntenportaal), kunt u de handleiding raadplegen via deze link: Uitleg webapp of op onze homepage onder patientenportaal
.
Bij afwezigheid van uw eigen huisarts wordt de zorg voor u overgenomen door het huisartsenteam van onze praktijk.

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u bestellen via de Webapp of telefonisch via het algemene nummer van de praktijk:  046 – 400 81 80 optie 2 in het keuzemenu. Dit is dag en nacht bereikbaar.

   1. Spreek na de piep eerst uw naam en geboortedatum in.
   2. Daarna naam, dosering en gebruik van het geneesmiddel.
   3. Tenslotte de naam van uw apotheek.

.
Voor nieuwe medicijnen die nog niet eerder door ons zijn voorgeschreven, neemt u contact op met de doktersassistente.
Alle informatie die u in onze formulieren invult zal met uiterste vertrouwelijkheid worden behandeld.

Bloedprikken in de praktijk

Afspraak
In onze praktijk kunt u bloed laten prikken door één van onze doktersassistentes. Een afspraak maken kan via telefoonnummer 046 400 81 80.
Wanneer u nuchter geprikt moet worden kunt u dit aangeven bij de doktersassistente, zodat er rekening gehouden kan worden met het tijdstip van de afspraak. Dit kan op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 – 10.30 u. Voor de uitslag van het bloedonderzoek dient u zelf contact met ons op te nemen. De meeste uitslagen hebben we tussen 2 tot 3 werkdagen binnen.
.
Ook is er een mogelijkheid om bloed te prikken in het verzorgingstehuis Hoogstaete te Sittard, de trombosedienst van het Zuyderland is daar werkzaam op dinsdag en vrijdag tussen 08.00 – 10.00 u. Indien nodig (zoals reeds bezette tijden) kunnen wij u hierheen verwijzen.
.
Bloedonderzoek
Afname van bloed voor medisch onderzoek is één van de meest voorkomende onderzoeken. Dit laboratoriumonderzoek is een relatief simpel onderzoek en daardoor niet erg belastend voor de patiënt. Bloedonderzoek beslaat een heel wijd spectrum, zo kan er onderzoek gedaan worden naar glucose, kalium, schildklierhormoon, HIV, hartmerkers, enz. Het speelt een belangrijke rol bij het vaststellen of uitsluiten van een ziekte.
.
Meest voorkomende bloedonderzoeken:

• Glucose voor diabetes
• BSE (bezinking)
• CRP voor acute ontstekingen
• Hb voor o.a. bloedarmoede
• TSH voor schildklierafwijkingen

.
Let op! Deze onderzoeken zullen worden verrekend met uw eigen risico.

Adres of andere wijzigingen

Gelieve wijzigingen in persoonsgegevens door te geven via de Webapp of aan de assistente.

Wat mogen we van elkaar verwachten?

U mag van ons verwachten dat wij uw medische hulpvraag correct behandelen.
Wij verwachten van u dat u onze hulpverleners daarvoor de kans geeft, door ze rustig en respectvol te woord te staan en geen overlast te veroorzaken voor andere patiënten. Dit geldt voor contact per telefoon, voor huisbezoek en ook als u de praktijk voor een consult bezoekt. We willen graag de volgende afspraken met u maken:

   • Wij helpen u zo snel mogelijk.
   • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.
   • Wij gaan respectvol met elkaar om en beledigen elkaar niet.
   • Wij tolereren geen discriminatie, agressie, geweld en ongewenst (seksueel) intimiderend gedrag in welke vorm dan ook. Wanneer dit toch voorkomt zal uw huisarts hiervan op de hoogte worden gebracht en volgt er een aantekening in onze administratie.
   • Mensen die onder invloed zijn van alcohol en/of drugs kunnen de toegang tot de huisartsenpraktijk geweigerd worden.
   • Respecteer de privacy van onze patiënten en maak geen foto’s of filmpjes.
   • Niet mobiel bellen in de onze praktijk, ivm de privacy van u en andere patienten
   • Met uitzondering van hulphonden zijn dieren niet toegestaan in de praktijk.
   • De praktijk is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal.
   • Bij ernstige overschrijding van onze regels wordt er aangifte gedaan bij de politie.

.
Wanneer u graag geluidsopnames van het consult wilt maken verzoeken wij u dit vooraf te melden.

Apotheek

In onze praktijk bevindt zich een uitgiftebalie van apotheek Limbrichterveld, hier kunt u tussen 16:00 – 17:00 uur herhaalrecepten ophalen.
Het team van Apotheek Limbrichterveld bestaat uit apotheker dhr. Drs. M.J.J.M. Rieter, elf assistentes en twee bezorgkrachten.

Klachtenprocedure

Wat kunt u doen met uw klacht?
.
De huisartsen en de andere medewerkers van huisartsenpraktijk SilverStaete proberen u goede en verantwoorde zorg te leveren. Toch kan het zijn dat er dingen minder goed lopen en zelfs misgaan. Mocht dat het geval zijn dan willen wij dat graag van u horen. We hebben  de volgende klachtenprocedure ontwikkeld voor klachten die betrekking hebben op de medewerkers van huisartsenpraktijk SilverStaete:

Samen uw klacht oplossen

Samen met uw huisarts uw klacht oplossen
Probeer in eerste instantie samen met uw huisarts het probleem op te lossen. Laat het ons weten wanneer u vindt dat er dingen zijn mis gegaan. Graag willen we hierover met u het gesprek aangaan. Mogelijk kunnen we een toelichting geven, die zaken duidelijker voor u maken. Maar tegelijk kunnen we van uw situatie leren en veranderingen aanbrengen in onze werkwijze, waardoor herhaling mogelijk kan worden voorkomen. Dus wanneer u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken vragen we u om bijgaand klachtenformulier in te vullen. Download het formulier hier beneden. We nemen dan uiterlijk binnen één week na ontvangst met u contact op voor het maken van een afspraak.
.

Indienen van een klacht

Indienen van een klacht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Mogelijk zijn er situaties ontstaan waarbij u er de voorkeur aan geeft niet rechtstreeks met ons in contact te treden. Of u bent na het bespreken van uw klacht met uw huisarts niet tevreden over de afhandeling daarvan. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland te Eindhoven.
Onze huisartsen zijn bij deze stichting aangesloten. Deze medewerkers van deze stichting zullen na ontvangst van uw klacht met u contact opnemen en ook de huisarts over deze klacht informeren. In een verdere schriftelijke en/of mondelinge procedure zullen ze de klacht beoordelen en de huisarts aanbevelingen doen om te proberen herhaling van de klacht te voorkomen.
Het adres hiervan is: Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg: https://www.skge.nl.

thuisarts

Meer informatie? Thuisarts.nl!

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl. Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt de informatie op de website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult.

thuisarts

Op reis? Kijk op Reisprik.nl

Reisprik is een landelijk netwerk van gespecialiseerde huisartsenpraktijken voor reizigersadvisering en vaccinatie. Opgericht in 2009 bestaat het netwerk ondertussen uit meer dan 90 praktijken verspreid over heel Nederland. Van de bij Reisprik aangesloten praktijken mag u kwaliteit en service verwachten. Zo kunt u via internet uw afspraak maken, kunt u snel terecht en wordt u vakkundig geadviseerd. Ook bij terugkomst kunt u bij vragen rekenen op ondersteuning. Kijk voor meer informatie op www.reisprik.nl

reisprik logo
reisprik
rijbewijskeuring

Rijbewijskeuring

Indien u een rijbewijskeuring nodig heeft kunt u een afspraak maken met een van de huisartsen in onze praktijk. De keuring wordt uitgevoerd door een andere arts dan uw eigen huisarts. U dient de voorzijde van het keuringsformulier vooraf in te vullen en te ondertekenen en een urinemonster mee te nemen naar de keuring.

Translate »
Call Now Button