Urineonderzoek

Wanneer u uw urine wilt laten nakijken dan kunt u deze, bij voorkeur de eerste urine van de ochtend, de hele dag bij de assistentes aan de balie afgeven. Indien u de urine niet binnen een tijdsbestek van 30 minuten kunt brengen dan dient deze gekoeld bewaard te blijven. Doe er een briefje bij met daarop vermeld uw naam, geboortedatum en eventueel wat uw klachten zijn.