SilverStaete Actueel

CORONAVIRUS UPDATE 16 MAART 2020 

Beste Patiënten,

Graag willen wij u informeren over de huidige stand van zaken met betrekking tot het Coronavirus.

Tot nu toe zijn er onder onze praktijkmedewerkers geen besmettingen. Echter, de huisartsenpraktijk is bij uitstek een bron voor besmetting. Voor uw eigen gezondheid willen wij u daarom met nadruk vragen om niet naar de praktijk te komen zonder eerst telefonisch contact met ons op te nemen. 

Vanaf maandag 16 maart is onze werkwijze voorlopig als volgt:

  1. Indien mogelijk zullen alle spreekuren bij de artsen, praktijkondersteuners en assistentes worden vervangen door telefonische afspraken. Indien u een geplande afspraak heeft op het spreekuur, wordt u door de assistente hierover gebeld. 
  2. Er zal een beperkt spreekuur zijn voor patiënten die wel onderzocht moeten worden door een arts. Deze inschatting wordt gemaakt door de assistente zo nodig in overleg met de huisarts.

De maatregelen gelden in ieder geval tot 28 april. Houdt deze website in de gaten om de ontwikkelingen in de praktijk te volgen.

Voor vragen over het Coronavirus kunt u ook terecht op onderstaande websites:

www.rivm.nl

www.ggdzl.nl

www.thuisarts.nl

Met vriendelijke groet,

 

Medewerkers huisartsenpraktijk Silverstaete

 

CORONAVIRUS

In de stad Wuhan in China is een uitbraak van een nieuw coronavirus (2019-nCoV).

De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. De Chinese autoriteiten onderzoeken op dit moment het coronavirus en de bron van de besmettingen. De meeste patiënten bevinden zich in China, komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Het aantal gevallen buiten China is nog beperkt. Ook in Europa zijn patiënten met het nieuwe coronavirus gevonden.

In Nederland zijn op dit moment nog geen patiënten.

  • Wanneer moet u contact opnemen met de huisarts?

Mensen die koorts hebben, de afgelopen 2 weken in China zijn geweest en luchtwegklachten hebben kunnen telefonisch contact opnemen met de huisarts. De GGD raadt patiënten met klachten passend bij het Corona virus met klem af om NIET naar de praktijk te komen. De huisarts mag in dat geval ook geen visites rijden. De huisarts overlegt met de GGD of het nodig is om onderzoek naar nieuw coronavirus te laten plaatsvinden.

  • Wat kunt u doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen voorkomen. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen.

- Was uw handen regelmatig

- Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

- Gebruik papieren zakdoekjes

  • Ik heb last van longklachten. Kan dat het nieuwe coronavirus zijn?

Die kans is heel klein. De meeste patiënten met dit virus komen uit Wuhan of zijn in Wuhan geweest. Mensen die in Nederland verkouden zijn of longklachten hebben, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. Zeker niet als ze niet recent in Wuhan zijn geweest. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of een ander verkoudheidsvirus.

 

UW ADRESGEGEVENS

De assistentes zijn gestart met het controleren van patiënt gegevens. We worden vaak geconfronteerd met gegevens die ontbreken of niet meer kloppen (telefoonnummers, wie moet in geval van spoed gebeld worden, emailadressen etc). In de wachtkamer liggen deze formulieren waarop u uw gegevens kunt aanvullen of wijzigen.

 

VASTE WAARNEMER

Per 1 juli is huisarts Bart Bouts werkzaam in onze praktijk als vaste waarnemer. Hij is werkzaam op woensdag en donderdag.

U kunt bij de assistentes een afspraak maken op zijn spreekuur. 

 

PARKEERPLAATSEN

Om problemen te voorkomen vragen wij u dringend om alléén de 6 gereserveerde parkeerplaatsen (aan de rechterzijde van de parkeerplaats) voor de huisartsenpraktijk te gebruiken.

Gelieve niet uw auto te parkeren bij de bordjes “Bewoners”, “Huisarts” en “Onderhoudsdienst”.
 

UITLOOP

Zoals u als patiënt wellicht al heeft gelezen en heeft gemerkt is de zorgvraag in Nederland steeds groter aan het worden. Helaas is dit in onze praktijk ook te merken. Wij realiseren ons dat dit heel vervelend is en proberen uitloop zoveel mogelijk te beperken.

Graag leggen wij u uit wat de reden van uitloop is en wat u er eventueel zelf aan kunt doen

  • Patiënt heeft meer tijd nodig dan gepland
  • Spoedgevallen

Spoedgevallen hebben te allen tijden voorrang!

  • Toenemende vraag naar hulp

U kunt ons helpen door aan de assistente aan te geven waarvoor u een afspraak wilt inplannen met de huisarts. Onze assistentes zijn allemaal bevoegd en bekwaam en worden voortdurend geschoold om de noodzaak van de hulpvraag te kunnen bepalen en om vervolgens het  juiste tijdstip en bij de juiste hulpverlener een afspraak te plannen voor u. Ook zij hebben een geheimhoudingsplicht!

Om de toenemende zorgvraag het hoofd te bieden willen we u attenderen op de website thuisarts.nl Hier leest u wat u zelf kunt doen alvorens u de praktijk belt.

Uiteraard bent u niet verplicht om te vertellen wat u precies wilt bespreken met de huisarts of andere hulpverlener. Het is dan wel raadzaam om een algemene beschrijving van uw klacht(en) te geven zodat hier rekening mee gehouden kan worden in de tijdsplanning.