Klachtenformulier

Wat kunt u doen met uw klacht?
De huisartsen en hun medewerkers van huisartsenpraktijk SilverStaete proberen u goede en verantwoorde zorg te leveren. Toch kan het zijn dat er dingen minder goed lopen en zelfs misgaan. Mocht dat het geval zijn dan willen wij dat graag van u horen. Daarom hebben we de volgende klachtenprocedure ontwikkeld voor klachten die betrekking hebben op de medewerkers van huisartsenpraktijk SilverStaete:

Probeer samen met uw huisarts het probleem op te lossen. Laat het ons weten wanneer u vindt dat er dingen zijn mis gegaan. Graag willen we hierover met u het gesprek aangaan. Mogelijk kunnen we een toelichting geven, die zaker duidelijker voor u maken. Maar tegelijk kunnen we van uw situatie leren en veranderingen aanbrengen in onze werkwijze, waardoor herhaling mogelijk kan worden voorkomen. Dus wanneer u ontevreden bent over een bepaalde gang van zaken vragen we u om onderstaand klachtenformulier in te vullen. We nemen dan uiterlijk binnen één week na ontvangst met u contact op voor het maken van een afspraak.

Indienen van een klacht bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Mogelijk zijn er situaties ontstaan waarbij u er de voorkeur aan geeft niet rechtstreeks met ons in contact te treden. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland te Eindhoven.
Onze huisartsen zijn bij deze stichting aangesloten. Deze medewerkers van deze stichting zullen na ontvangst van uw klacht met u contact opnemen en ook de huisarts over deze klacht informeren. In een verdere schriftelijke en/of mondelinge procedure zullen ze de klacht beoordelen en de huisarts aanbevelingen doen om te proberen herhaling van de klacht te voorkomen. Het adres hiervan is:

Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven