Samenstelling praktijk per 1 januari 2022 en huisartsenkeuze:

Samenstelling praktijk per 1 januari 2022 en huisartsenkeuze:

Zoals eerder in een brief aan u aangegeven gaat er iets veranderen in de samenstelling van het huisartsenteam van onze praktijk. Per 1 januari 2022 wordt huisartsenpraktijk SilverStaete voortgezet door uw huisarts drs. C.M.P. Jansen. Er vindt alleen een wijziging in het huisartsenteam plaats. De rest van de zorgverleners in onze praktijk wijzigt niet. Indien u naar aanleiding van eerder verzonden brief en de door u gemaakte keuze voor uw toekomstig huisarts alsnog besluit verbonden te willen blijven aan onze praktijk, dan is dat geen probleem en kunt u dat kenbaar maken aan de assistente.

Gezondheidscentrum Sittard SilverstaeteTranslate »
Call Now Button